Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
374/QĐ-SGDĐT 06/03/2024 Quyết định, Ban hành Quy định tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông
01/2024/TT-BNV 24/02/2024 Thông tư, V/v Quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
4725/QĐ-BGDĐT 30/12/2022 Quyết định, QĐ ban hành bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở GDPT và GDTX
số 1995/SGDĐT -GDTrH - hướng dẫn tập huấn chuyển đổi số và kỹ năng khai thác sử dụng dịch vụ công 03/11/2022 Công văn, Thông báo, hướng dẫn tập huấn chuyển đổi số và kỹ năng khai thác sử dụng dịch vụ công
1864 /SDDT-CTTTNTX 19/10/2022 Công văn, Thông báo, Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "tìm hiểu các quy định của pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài
số 1611/SGDĐT-GDTrH 14/09/2022 Công văn, Thông báo, V/v hướng dẫn số hóa và quản lý hồ sơ điện tử, hồ sơ chuyên môn
06/2022/QH15 15/07/2022 Luật, Luật thi đua, khen thưởng
131-QĐ -TTg 25/01/2022 Công văn, Thông báo, Phê duyệt đề án tăng cường UDCNTT và chuyển đổi số trong GD&ĐT giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030
so: l51l /sGDDr-vP 09/09/2021 Chỉ thị, Công văn, Kế hoạch, Thông báo,
Số: 10 /KHHĐTN- BDO 03/03/2021 Kế hoạch, Thông báo, Về việc tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh khối lớp 9 (2020-2021)
số 14/ QĐ GDĐT 29/01/2021 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng các cá nhân và đồng đội đạt giải trong Hội khỏe Phù Đổng huyện Ba Tơ lần thứ XIII năm 2021
Số: 12/KHTL-BDO 04/09/2020 Kế hoạch, Thông báo,
Trang 1 / 212»