131-QĐ -TTg

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 131-QĐ -TTg
Ngày ban hành 25/01/2022
Loại văn bản Công văn, Thông báo,
Trích yếu Phê duyệt đề án tăng cường UDCNTT và chuyển đổi số trong GD&ĐT giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030
Xem văn bản Xem Online
Tải về