KẾT QUẢ THI HSG KHỐI 9 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2023-2024

KẾT QUẢ THI HSG KHỐI 9 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Chúc mừng các em học sinh  đạt thành tích trong kỳ thi HSG lớp 9 cấp huyện năm học 2023-2024 . Chúc các EM có thành tích tốt trong kỳ thi HSG cấp tỉnh sắp đến. ...
Quy-che-thi-dua-noi-bo-tu-nam-hoc-2021-2022

Quy-che-thi-dua-noi-bo-tu-nam-hoc-2021-2022

Lượt xem:

...
uyet-dinh-ban-hanh-Quy-che-danh-gia-xep-loai-chat-luong-hang-nam

uyet-dinh-ban-hanh-Quy-che-danh-gia-xep-loai-chat-luong-hang-nam

Lượt xem:

...