KHBD- SINH 8- CHỦ ĐỂ: TIÊU HÓA .TUẦN 13,14,15 TIẾT 25-30. HUY

Lượt xem: Lượt tải:

KHDB – CHU DE ADN – SINH 9 – TUAN 9 -12- TIET 17 – 24- GV HUY

Lượt xem: Lượt tải:

KHBD- HO HAP- SINH 8- TUAN 11, 12- HUY

Lượt xem: Lượt tải:

KHBD – SINH 8 – TUAN 7 DEN TUAN 9 – T13 DEN 19 – GV HUY

Lượt xem: Lượt tải:

BÀI GIẢNG PP -SINH 8 T1(22-23)

Lượt xem: Lượt tải:

BÀI GIẢNG PPT – SINH 8 TIET 2 (22-23)

Lượt xem: Lượt tải:

BÀI GIẢNG PPT – SINH 8 TIET 4 (22-23)

Lượt xem: Lượt tải:

BÀI GIẢNG PPT – SINH 8 TIET 5 (22-23)

Lượt xem: Lượt tải:

BÀI GIẢNG PPT – SINH 8 TIET 6 (22-23)

Lượt xem: Lượt tải:

BÀI GIẢNG PPT – SINH 8 TIET 7 (22-23)

Lượt xem: Lượt tải:

BÀI GIẢNG PPT – SINH 8 TIET 8 (22-23)

Lượt xem: Lượt tải:

BÀI GIẢNG PPT – SINH 8 TIET 9 (22-23)

Lượt xem: Lượt tải:

Trang 1 / 3123 »