số 1995/SGDĐT -GDTrH – hướng dẫn tập huấn chuyển đổi số và kỹ năng khai thác sử dụng dịch vụ công

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu số 1995/SGDĐT -GDTrH - hướng dẫn tập huấn chuyển đổi số và kỹ năng khai thác sử dụng dịch vụ công
Ngày ban hành 03/11/2022
Loại văn bản Công văn, Thông báo,
Trích yếu hướng dẫn tập huấn chuyển đổi số và kỹ năng khai thác sử dụng dịch vụ công
Xem văn bản Xem Online
Tải về