KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC THÁNG NĂM HỌC 2023- 2024

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG NĂM HỌC 2023- 2024

Lượt xem:

...
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2023- 2024

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2023- 2024

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2023- 2024

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2023- 2024

Lượt xem:

...
TẬP HUẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ DỊCH VỤ CÔNG CHO HS TRƯỜNG THCS BA ĐỘNG

TẬP HUẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ DỊCH VỤ CÔNG CHO HS TRƯỜNG THCS BA ĐỘNG

Lượt xem:

Thực hiện Kế hoạch 127/KH-UBND ngày 08/08/2022 của UBND tỉnh về triển khai phát động phong trào dịp hè 2022 trong Ngành Giáo dục và Đào tạo về chuyển đổi số và Kế hoạch 996/KH-SGDĐT ngày 31/10/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tuyên truyền về lợi ích, hiệu quả và hướng dẫn cách thức thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với học sinh trên... ...
KẾ HOẠCH  GIÁO DỤC CỦA CHUYÊN MÔN TRƯỜNG  Năm học 2022 – 2023

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA CHUYÊN MÔN TRƯỜNG Năm học 2022 – 2023

Lượt xem:

...